• ROK 2009

  Laureaci nagrody „Zielonego Feniksa” 2009

  1. Nagroda za zasługi w wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki: Zespół Redakcyjny Miesięcznika „Czysta Energia”
  2. Nagroda za zasługi w wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki: Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych w Grudziądzu
  3. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych: Bibianna i Grzegorz Pojdowie
  4. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych: Wodel Sp. z o.o. Nowa Sól
  5. Nagroda za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki:
  Zespół Badawczy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
  - Prof. dr hab. inż. Stefan Szczukowski
  - Prof. dr hab. inż. Józef Tworkowski
  - Dr hab. inż. Jerzy Przyborowski, prof. UWM
  - Dr inż. Mariusz Stolarski

  6. Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki: mgr inż. Ludwik Latocha

© 2021 Fundacja na rzecz rozwoju ekoenergetyki Zielony Feniks