• ROK 2011

  Laureaci nagrody „Zielonego Feniksa” 2011

  W kategorii nagrody „za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki” statuetkę przyznano:
  - PGE Energia Odnawialna S.A.
  Wyróżniono:
  - Redakcja czasopisma GLOBEnergia, GEOSYSTEM
  W kategorii „za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych” statuetkę przyznano:
  - Benny Laursen, Poldanor S.A.
  - ZAMER Zdzisław Żuromski Spółka Komandytowa
  Wyróżniono:
  - Jan Bachleda
  W kategorii „za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki” statuetkę przyznano:
  - Zespół pod kierownictwem: prof. dr hab. inż. Władysława Nowak, dr inż. Aleksandry Borsukiewicz-Gozdur
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Wyróżniono:
  - Prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz z Zespołem
  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
  - Dr inż. Jan Cebula
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
  W kategorii „za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki” statuetka powędrowała do:
  - Aleksandra Augustowska

© 2021 Fundacja na rzecz rozwoju ekoenergetyki Zielony Feniks