• ROK 2014

  Laureaci nagrody „Zielonego Feniksa” 2014

  DZIEDZINA EKOENERGETYKA

  I. W kategorii: badania naukowe w ekoenergetyce Statuetkę przyznano:

  Zespoł Badawczy Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie w składzie:
  - dr Michał K. Łuczyński
  - dr inż. Wojciech Miąskowski
  - dr Ewelina Olba–Zięty
  - dr hab. Bogusław Pierożyński
  - prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska–Baryła

  II. W kategorii: Popularyzacja i upowszechnianie idei ekoenergetyki Statuetkę przyznano:

  1. Panu Wojciechowi Treterowi z Wrocławia za obywatelską inicjatywę www.CzysteOgrzewanie.pl
  Kapituła wyróżniła ponadto
  1. Pana Radosława Koropisa
  Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
  2.Gminę Radzionków
  za przeprowadzenie wzorcowych przedsięwzięć w partnerstwie publiczno – prywatnym w zakresie oszczędności w zaopatrzeniu gmin w energię
  3. Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic
  za wieloletnią promocję problematyki ekoenergetycznej,

  III. W kategorii: Zrealizowany projekt za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych Statuetkę przyznano:

  1.ACCIONA Energy Poland Sp. z o.o. w Warszawie
  za realizację dwóch farm wiatrowych: Golice Wind Farm (38 MW) oraz Krobia Południe (33 MW)
  2. QUERCUS Sp. z o.o. w Jedwabnie
  za stworzenie ciągu technologicznego do pozyskiwania i przetwarzania biomasy z agroplantacji oraz lasów

  Wyróżnienia przyznano:
  1. Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Opolu za instalację odgazowania składowiska odpadów
  2. Panu Januszowi Szeferowi z Turawy za pionierską realizację w roku 2003 domu jednorodzinnego o cechach domu pasywnego

  DZIEDZINA EKOMOTORYZACJA

  I. Za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekomotoryzacji Statuetkę przyznano:

  SINDTECH Sp. z o.o. z Opola
  za opracowanie nowej koncepcji układu zasilania silników spalinowych uzupełnionego o system SmogKiller do silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa

  II. Za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekomotoryzacji Statuetkę przyznano:

  1. prof. dr hab. inż. Antoniemu Szumanowskiemu
  za wieloletnie zaangażowanie w popularyzację napędów hybrydowych i elektrycznych w motoryzacji.

  III. Za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji Statuetkę przyznano:

  AMZ – Kutno Sp. z o.o.
  za opracowanie i wdrożenie do produkcji autobusu elektrycznego przeznaczonego do komunikacji komunalnej.

  Wyróżnienia przyznano:
  1. Auto Power Electronic – Piotra Skrobotowicz z Opola
  za system oświetlenia oparty na technologii led zastrzeżony pod nazwą LEDOOWKA.

© 2021 Fundacja na rzecz rozwoju ekoenergetyki Zielony Feniks