• O OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU EKOENERGETYKI

    Jest to jedna z największych i najstarszych, ogólnopolskich imprez poświęconych szerokorozumianej ekoenergetyce, która w pierwszych pięciu latach organizowana była przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” oraz Gminę Polkowice pod nazwą „Ogólnopolskie Forum Ekoenergetyki w Polkowicach”. Następnie, głównie z powodów logistycznych, projekt został przeniesiony do Opola, gdzie do inicjatywy dołącza PZM rozszerzając formułę o zagadnienia ekomotoryzacji (alternatywne napędy i paliwa, technologie energooszczędne, proekologiczne rozwiązania organizacyjne, infrastrukturalne itp.) a w rozszerzonej formule przyjmuje nazwę „Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w Opolu”.

    Od jedenastu lat impreza jest organizowana w formule „non profit” – dostęp do jej wszystkich modułów jest bezpłatny. W tym roku w ciągu dwóch dni trwania imprezy będą realizowane przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze i kierowanych do różnych adresatów. W programie są konferencje z warsztatami „dobrych praktyk” – Samorząd dla Samorządu” i „Biznes dla Samorządu”, sympozjum naukowe, seminarium dla diagnostów, debata o elektromobilności, międzynarodowa giełda kooperacyjna z udziałem delegacji niemieckiej i czeskiej.

    Szczególnym elementem Festiwalu jest organizowana w jego trakcie gala wręczenia, najstarszej chyba w Polsce w obszarze ekoenergetyki, Statuetki i wyróżnień „Zielonego Feniksa”. Jest ona przyznawana w trzech kategoriach: za wdrożone projekty i technologie, badania naukowe oraz popularyzację idei ekoenergetyki. Celem projektu jest popularyzacja idei ekoenergetyki, budowanie wiedzy i kompetencji w jej wdrażaniu, wymiana doświadczeń i technologii, kontaktowanie środowisk „nauka-biznes-inwestor” ze szczególnym, zwłaszcza w ostatnich latach, uwzględnieniem zainteresowań samorządów i prosumentów. Niezwykle wartościowym modułem są „warsztaty dobrych praktyk” dzięki którym szereg zaprezentowanych rozwiązań znalazło swych naśladowców. Nie bez znaczenia pozostaje systematyczny udział przedstawicieli zagranicy prezentujących badania, technologie, rozwiązania prawno-finansowe swych krajów.

    Dotychczas w trakcie Forum i Festiwalu odbyło się ok. 180 imprez, ok. 400 godzin obrad, udział wzięło ok. 7000 uczestników; kilkudziesięciu profesorów, ponad dwieście firm, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej ale także wielu rolników, prosumentów i liczna grupa młodzieży szkół średnich technicznych, i studentów.

    Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki.

© 2021 Fundacja na rzecz rozwoju ekoenergetyki Zielony Feniks