• O FUNDACJI

  Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” powstała z potrzeby popularyzacji wiedzy o odnawialnych źródłach energii i relacjach pomiędzy energetyką a środowiskiem naturalnym i społecznym. Ma ona na względzie kreowanie badań naukowych i wdrożeń oraz inwestycji w nowoczesne technologie z tego obszaru.

  Celem Fundacji jest wspieranie wszelkich organizacji społecznych, samorządowych i biznesowych w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, paliw alternatywnych oraz ekologicznej utylizacji odpadów – w tym komunalnych.

  Swoje cele Fundacja realizuje poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Jej głównymi formami pracy są:
  1. Organizowanierganizowanie i prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego i portalu internetowego poświęconego problematyce zgodnej z celami działania Fundacji,
  2. Współpraca ze szkołami wszelkich szczebli w edukacji ekoenergetycznej,
  3. Opiniowanie technologii, produktów, programów działania dotyczących przedmiotu działania Fundacji,
  4. Ustanowienie nagrody „Zielony Feniks” i doroczne jej wręczanie za osiągnięcia, dla osób i podmiotów, w zakresie działania Fundacji,
  5. Prowadzenie wymiany poglądów i doświadczeń celem wypracowania oraz prezentacji wspólnych poglądów osób i organizacji związanych ze środowiskiem animatorów ekoenergetyki.

© 2021 Fundacja na rzecz rozwoju ekoenergetyki Zielony Feniks