• RADA FUNDACJI

    Aktualnie w skład Rady Fundacji wchodzą:


    – prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich
    – Michał Górski
    – dr inż. Tomasz Walski

© 2021 Fundacja na rzecz rozwoju ekoenergetyki Zielony Feniks